Umngani Wakho – Anzo ft Aubrey Qwana (Official Lyrics)

Umngani Wakho - Anzo ft Aubrey Qwana (Official Lyrics)

Tell your friend
Tshel’umngani wakho

Let him go out of the house because he is a fool
Akaphume la endli ngob’useqal’ukugangaWhy don’t you tell her there is no fighting in the house
Awumtsheli ngani ukuthi akuliwa la endlini

I would like to have a massage
Mina sengath’uzongidinaTell your friend
Tshel’umngani wakho

Let him go out of the house because he is a fool
Akaphume la endli ngob’useqal’ukugangaWhy don’t you tell her there is no fighting in the house
Awumtsheli ngani ukuthi akuliwa la endlini

I would like to have a massage
Mina sengath’uzongidina

Why don’t you tell her there is no fighting in the house
Awumtsheli ngani ukuthi akuliwa la endlini

I would like to have a massage
Mina sengath’uzongidinaHe no longer buys alcohol
Akasabuthengi notshwala

I don’t know him and he doesn’t go
Angimazi akahambi na

Your friend always gets up
Uhlal’uyasukum’umngane wakho

I do not know how
Angazi kanjaniHe no longer buys alcohol and just walks away
Akasabuthengi notshwala kungcon’ahambe

He no longer buys alcohol and just walks away
Akasabuthengi notshwala kungcon’ahambe

He no longer buys alcohol and just walks away
Akasabuthengi notshwala kungcon’ahambeYour friend always gets up
Uhlal’uyasukum’umngane wakho

I do not know how
Angazi kanjaniTell your friend
Tshel’umngani wakho

Let him go out of the house because he is a fool
Akaphume la endli ngob’useqal’ukugangaWhy don’t you tell her there is no fighting in the house
Awumtsheli ngani ukuthi akuliwa la endlini

I would like to have a massage
Mina sengath’uzongidinaTell your friend
Tshel’umngani wakho

Let him go out of the house because he is a fool
Akaphume la endli ngob’useqal’ukugangaWhy don’t you tell her there is no fighting in the house
Awumtsheli ngani ukuthi akuliwa la endlini

I would like to have a massage
Mina sengath’uzongidinaI would like to have a massage
Mina sengath’uzongidina

I would like to have a massage
Mina sengath’uzongidinaHe no longer buys alcohol and just walks away
Akasabuthengi notshwala kungcon’ahambe

He no longer buys alcohol and just walks away
Akasabuthengi notshwala kungcon’ahambe

He no longer buys alcohol and just walks away
Akasabuthengi notshwala kungcon’ahambeYour friend always gets up
Uhlal’uyasukum’umngane wakho

I do not know how
Angazi kanjaniHe no longer buys alcohol
Akasabuthengi notshwala

I don’t know him and he doesn’t go
Angimazi akahambi na

Your friend always gets up
Uhlal’uyasukum’umngane wakho

I do not know how
Angazi kanjaniHe no longer buys alcohol and just walks away
Akasabuthengi notshwala kungcon’ahambe

He no longer buys alcohol and just walks away
Akasabuthengi notshwala kungcon’ahambe

He no longer buys alcohol and just walks away
Akasabuthengi notshwala kungcon’ahambe

He no longer buys alcohol and just walks away
Akasabuthengi notshwala kungcon’ahambe

He no longer buys alcohol and just walks away
Akasabuthengi notshwala kungcon’ahambe

By Kwetu Buzz

Leave a Reply

Your email address will not be published.